Εικόνα από Χρηματοοικονομική Mοντελοποίηση

Χρηματοοικονομική Mοντελοποίηση

ISBN: 9789609495325
Το παρόν εγχειρίδιο γράφτηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας τον μαθήματος Χρηματοικονομικής Μοντελοποίησης (Financial Modelling). Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα Ευρωπαϊκά - και ειδικά στα Βρετανικά Πανεπιστήμια - και πρόσφατα αποκτά μεγάλη αποδοχή και στην Ελλάδα, όπού βλέπούμε να συμπεριλαμβάνεται στα νέα προγράμματα σπονδών τόσο των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ. ....
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν εγχειρίδιο γράφτηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας τον μαθήματος Χρηματοικονομικής Μοντελοποίησης (Financial Modelling). Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα Ευρωπαϊκά - και ειδικά στα Βρετανικά Πανεπιστήμια - και πρόσφατα αποκτά μεγάλη αποδοχή και στην Ελλάδα, όπού βλέπούμε να συμπεριλαμβάνεται στα νέα προγράμματα σπονδών τόσο των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ. Διδάσκεται τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και οι φοιτητές το βρίσκούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κυρίως γιατί πραγματεύεται αριθμούς οι οποίοι οργανώνονται και επεξεργάζονται με συγκεκριμένη μεθοδολογία ώστε να αποφεύγονται οι όποιες συγχίσεις μπορεί να προκαλέσει ο μεγάλος όγκος δεδομένων πού απαιτούν επεξεργασία. Ο τρόπος γραφής και η ακολουθία παρουσίασης των κεφαλαίων βασίσθηκε σε συσσωρευμένη εμπειρία τον συγγραφέα στη διδασκαλία τον συγκεκριμένού μαθήματος σε φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος πού διδάσκεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με Βρετανικό πανεπιστήμιο. λήφθηκαν υπ' όψην οι δυσκολίες πού αντιμετωπίζούν οι φοιτητές αλλά και οι ανάγκες πού προκύπτούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και έτσι ο τρόπος γραφής αλλά και η σειρά παρουσίασης της θεματολογίας προσαρμόσθηκαν ανάλογα. Για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδο αυτό χρειάζονται βασικές γνώσεις Excel αλλά και αρκετές γνώσεις Χρηματοοικονομικής (Finance). Τα υπόλοιπα `τα αναλαμβάνει' το ίδιο το περιεχόμενο τον εγχειριδίου. Το περιεχόμενό τον αναπτύσσεται σε δέκα κεφάλαια. Στα πρώτα πέντε παρουσιάζονται τεχνικές μοντελοποίησης με στόχο την αποφυγή λαθών κατά την εκτέλεση των υπολογισμών, κυρίως μέσω της ονομασίας κελιών και περιοχών, καθώς και μέσω της χρήσης τον index αυξομείωσης τιμών. Ο σχεδιασμός και η μορφή τον μοντέλού με τη δομή Inputs, Workings, Outputs σχολιάζεται στο έκτο κεφάλαιο. Η ανάλύση ευαισθησίας ακολούθεί στο έβδομο κεφάλαιο ενώ η τεκμηρίωση και οι έλεγχοι παρουσιάζονται στο όγδοο κεφάλαιο. Ο υπολογισμός τον μέσον σταθμισμένου κόστους κεφαλαίού και η σημασία του, οι ελεύθερες ταμειακές ροές και η αποτίμηση αναλύονται με παραδείγματα στο ένατο κεφάλαιο, ενώ στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται χρήσιμα εργαλεία της VBA για την υποστίριξη της μοντελοποίησης. Με την ελπίδα ότι το παρόν εγχειρίδιο έχει την δυνατότητα να εξοικιώσει των αναγνώστη στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, παραδίδεται για μελέτη και εύχεται 'Καλή πλοήγηση.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609495325
Εκδότης Δίσιγμα
Έτος έκδοσης 2014