Εικόνα από Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων

Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων

ISBN: 9786185036089
Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το ανά χείρας βιβλίο παρουσιάζει την ανάλυση επενδυτικών προτάσεων μέσω της ιδιωτικής / χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής άποψης.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.
-Στο πρώτο μέρος, όπου περιλαμβάνεται το Κεφάλαιο 1, παρουσιάζονται βασικές εισαγωγικές έννοιες χρηματοοικονομικών προϊόντων και αγορών, ενώ αναλύεται η έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος.
-Στο δεύτερο μέρος, όπου περιλαμβάνονται τα Κεφάλαια 2,3,4,5, αναλύονται τα βασικά στατιστικά και οικονομετρικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στην αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας όσο και τα υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και κόστους κεφαλαίου, που αναλύονται στο τρίτο μέρος.
-Στο τρίτο μέρος, όπου περιλαμβάνονται τα Κεφάλαια 6,7,8,9, αναλύονται τα εργαλεία χρηματοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας, τα υποδείγματα της αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) και αντισταθμιστικής αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Arbitrage Pricing Theory), ενώ εξετάζονται θέματα άριστης σύνθεσης χαρτοφυλακίων και τρόποι διαχείριση χαρτοφυλακίων ομολόγων.
-Στο τέταρτο μέρος, όπου περιλαμβάνονται τα Κεφάλαια 10,11,12 παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες ενός επενδυτικού σχεδίου, αναλύονται τα δημόσια επενδυτικά προγράμματα, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, η βασική αρχή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης, ενώ εξετάζονται και τρόποι αξιολόγησης ενός αναπτυξιακού έργου βάσει της έννοιας του κοιν

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή

Μέρος Πρώτο: Χρονική αξία του χρήματος

Κεφ.1 Εργαλεία χρηματοοικονομικών αγορών
Μέρος Δεύτερο: Στατιστική και οικονομετρική ανάλυση
Κεφ.2 Παράμετροι μονομεταβλητών πληθυσμών
Κεφ.3 Παλινδρόμηση δύο μεταβλητών
Κεφ.4 Παλινδρόμηση πολλών μεταβλητών
Κεφ.5 Ανάλυση χρονολογικών σειρών
Μέρος Τρίτο: Χρηματοοικονομική αξιολόγηση μεμονωμένων χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων επενδυτικών προτάσεων
Κεφ.6 Αξιολόγηση μεμονωμένων επενδυτικών προτάσεων υπό βεβαιότητα
Κεφ.7 Αξιολόγηση μεμονωμένων επενδυτικών προτάσεων υπό αβεβαιότητα
Κεφ.8 Αξιολόγηση κινδύνου και απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδυτικών προτάσεων
Κεφ.9 Διαχείριση ομολόγων
Μέρος Τέταρτο: Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
Κεφ.10 Βασικές αρχές επενδυτικών σχεδίων
Κεφ.11 Δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα
Κεφ.12 Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Βιβλιογραφία
Παράρτημα πινάκων κατανομών
Ευρετήριο όρωνωνικού πλεονάσματος.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185036089
Εκδότης Προπομπός
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 528