Εικόνα από Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

ISBN: 9786185131197
Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει λιγότερο θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής σε προχωρημένο επίπεδο.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο πραγματεύεται προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής και απευθύνεται με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες λογιστές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές αντικειμένων σχετικών με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη χρηματοοικονομική, τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου. 

Με περισσότερα από 300 παραδείγματα που παρατίθενται στα 26 κεφάλαια του βιβλίου, βάσει του Νόμου 4308/2014 και την απαραίτητη θεωρητική εισαγωγή, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν:
 • τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων,
 •   τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία,
 •   τα πάγια (μη κυκλοφορούντα) στοιχεία,
 •   τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα,
 •   τα αποθέματα,
 •   τις απαιτήσεις,
 •   την υπεραξία,
 •   την αναβαλλόμενη φορολογία,
 •   την καθαρή θέση,
 •   τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις,
 •   τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα,
 •   τις εγγραφές προσαρμογής και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων,
 •   το κλείσιμο των βιβλίων. 
Όλα τα στοιχεία που αναλύονται, παρουσιάζονται στην πράξη μέσω εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου λογιστικού κυκλώματος, το οποίο βασίζεται σε πραγματικά παραστατικά που έχουν ενσωματωθεί στο βιβλίο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185131197
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 704