Εικόνα από Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης

Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας της επιχείρησης

Συγγραφέας: Σγουρινάκης Νίκος
ISBN: 9789605626211
Η επιχείρηση ως στοιχείο του οικονομικού περιβάλλοντος και με το δεδομένο ότι συνιστά πεδίο αξιοποίησης των συντελεστών της παραγωγής, η αναζήτηση της πραγματικής της θέσης αποτελεί πρωταρχικό επιχειρηματικό στόχο, παράλληλα με αυτόν της εμπορικής επικράτησής της στην αγορά.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η δυναμική με την οποία αναπτύσσεται μια οντότητα, δημιουργεί μια μορφή εσωτερικής υπεραξίας, η οποία είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί, στο πλαίσιο της επιστήμης της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, ώστε να απεικονίζεται, σε κάθε περίπτωση, η πραγματική περιουσιακή της θέση.
Στο πνεύμα αυτό, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι κινούνται και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) που συνιστούν το νέο περίγραμμα της Λογιστικής στην χώρα μας (από 1/1/2015), με έντονο στοιχείο, την προσπάθεια παρουσίασης μίας εύλογης εικόνας της περιουσιακής κατάστασης της οντότητας.
Κατά καιρούς, από πολλούς ειδικούς επιστήμονες του χώρου, έχουν υποστηριχθεί διάφοροι σχεδιασμοί και υποθέσεις για την δύσκολη αυτή προσέγγιση. Η αξία της περιουσίας, αλλά κυρίως η υπεραξία, που εν δυνάμει προκύπτει, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχούς, κατά το μάλλον ή ήττον, πορείας της επιχείρησης στην αγορά, υπήρξε ανέκαθεν κεντρικός προβληματισμός, που σε σημαντικό βαθμό επηρέαζε την μελλοντική της συμπεριφορά.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626211
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 160