Εικόνα από Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789605625450
Κατʼ άρθρο Eρμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

O Kώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με τον Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013) αποτελεί ένα καινοτόμο για τα φορολογικά δεδομένα νομοθέτημα στη χώρα μας, καθώς ενσωμάτωσε και απλοποίησε διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων. Επίσης, εισήγαγε νέους και σύγχρονους τρόπους προσδιορισμού του φόρου, επαναξιολόγησε τα προνόμια του Δημοσίου και επαναθεμελίωσε τις σχέσεις μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και του φορολογούμενου σε υγιέστερη και δικαιότερη βάση. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ήδη, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη θέση του σε ισχύ υπέστη πολλές και αξιόλογες τροποποιήσεις, οι οποίες κατέστησαν ακόμη περισσότερο επιτακτική την ούτως ή άλλως αναγκαία ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του νεωτεριστικού και νεότευκτου νομοθετήματος. Μάλιστα, με τον Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) επήλθαν σπουδαίες αλλαγές στο καθεστώς των προστίμων για τις παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστέθηκε νέο κεφάλαιο δωδέκατο για τα φορολογικά εγκλήματα.Στο ως άνω πλαίσιο, η παρούσα έκδοση «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση» αποτελεί την πρώτη συλλογική, συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ερμηνείας των διατάξεων του Ν 4174/2013. Ειδικότερα, ειδικευμένοι νομικοί, λογιστές και στελέχη της Διοίκησης αναλύουν περιεκτικά και στοχευμένα κάθε άρθρο του Κώδικα, παραθέτοντας όπου είναι αναγκαίο σχετική νομολογία και παραδείγματα κατανόησης και αναδεικνύοντας τα σπουδαία ζητήματα που πηγάζουν από αυτόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι συγγραφείς δεν περιορίζονται σε απλή παράθεση ερμηνευτικών λύσεων που προκύπτουν από τη νομολογία ή τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, αλλά αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα πολλές από τις ρυθμίσεις του νομοθετήματος επισημαίνοντας τυχόν κενά ή προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν από την εφαρμογή τους. Ενδεικτικά, ερμηνεύονται τα εξής ζητήματα στο πλήρες φάσμα τους: To πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και οι μεταβατικές διατάξεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων, το καθεστώς υποβολής των δηλώσεων, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, ο φορολογικός έλεγχος, ο προσδιορισμός του φόρου, η διάταξη περί φοροαποφυγής, ο τρόπος είσπραξης και πληρωμής του φόρου, τα πρόστιμα και οι τόκοι που επιβάλλονται, τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, τα φορολογικά εγκλήματα, η ενδικοφανής προσφυγή και οι ειδικές διοικητικές διαδικασίες.Το βιβλίο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση φιλοδοξεί να σταθεί αρωγός για όλους του επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, καθώς αποτελεί ένα σοβαρό, αξιόπιστο και χρήσιμο εγχειρίδιο ερμηνείας, ανάλυσης και εφαρμογής του Ν 4174/2013.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605625450
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 608