Εικόνα από Γενική χρηματοοικονομική λογιστική

Γενική χρηματοοικονομική λογιστική

ISBN: 9789607745170
Χωρίς να προϋποθέτει γνώσεις λογιστικής, το βιβλίο αυτό πραγματεύεται με τρόπο απλό τις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Χωρίς να προϋποθέτει γνώσεις λογιστικής, το βιβλίο αυτό πραγματεύεται με τρόπο απλό τις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στοχεύει στην παρουσίαση των διαδικασιών του λογιστικού κύκλου και στην εκμάθηση της σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Καλύπτει θέματα όπως:

  • τις γενικές λογιστικές αρχές
  • τον προσδιορισμό και την εμφάνιση των στοιχείων του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων
  • την τήρηση των λογαριασμών και τη διάκριση αυτών ανάλογα με το περιεχόμενό τους
  • τα είδη των λογιστικών βιβλίων και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων βάσει του Κ.Β.Σ.
  • την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού 'αμοιβές και έξοδα προσωπικού'
  • το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
  • την απογραφή και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
  • το πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.)
  • τις εγγραφές τέλους χρήσεως κ.ά.

Κάθε κεφάλαιο είναι εμπλουτισμένο με εφαρμογές και ασκήσεις με επιλεγμένες λύσεις. Το παράρτημα περιέχει τους νόμους και υποδείγματα λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Πλήρως ενημερωμένη έκδοση: περιλαμβάνει και τις πρόσφατες μεταβολές που έχουν επιφέρει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στους λογαριασμούς.

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789607745170
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2005
Σελίδες 656