Εικόνα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 2020!
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο «Φορολογική Δήλωση 2020 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα», παρέχει στον αναγνώστη τόσο τις θεωρητικές γνώσεις, όσο και την πρακτική εφαρμογή σχετικά µε τη Φορολογία Φυσικών Προσώπων και τη συμπλήρωση των εντύπων:

  • Ε1 «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019».
  • Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2019».
  • Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα».

Για κάθε κωδικό των προαναφερθέντων εντύπων, παρατίθεται τεκμηριωμένη ανάλυση µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Το περιεχόμενό του είναι πλήρως ενημερωμένο µε τις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά τα Φυσικά Πρόσωπα για το φορολογικό έτος 2019, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) όπως αυτός ισχύει.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για την περίοδο υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων. Λειτουργεί όμως παράλληλα  ως εργαλείο εφαρμογής και ερμηνείας του Κ.Φ.Ε. καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Η πλήρης δομή των περιεχομένων και του αλφαβητικού ευρετηρίου του βιβλίου, παρέχουν στον αναγνώστη ευχέρεια στην αναζήτηση των πινάκων και κωδικών των εντύπων ώστε να μπορεί άμεσα να γνωρίζει:

• Την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων

• Την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση

• Τους συσχετιζόμενους κωδικούς

• Τα συνηθέστερα λάθη

Ο Οδηγός αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσμα γνώσεων και πολυετούς εμπειρίας και απευθύνεται σε όσους πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία κάθε κωδικού των φορολογικών εντύπων, τους υπολογισμούς που πρέπει να γίνουν για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, τις προθεσμίες υποβολής κάθε εντύπου, και κάθε χρήσιμή πληροφορία για την υποβολή της.

Χαρακτηριστικά

Εκδότης Epsilonet
Έτος έκδοσης 2020