Εικόνα από Διασυνοριακές συναλλαγές - ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών

Διασυνοριακές συναλλαγές - ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών

Το παρόν Σύγγραμμα αποτελεί προϊόν της μακρόχρονης ενασχόλησης των συγγραφέων Πιερή Η. Μιχαήλ και Αιμιλία Ι. Κατρινάκη με τα θέματα που αναλύει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι συγγραφείς, παρουσιάζουν στον παρόντα τόμο του πολύτομου έργου με τρόπο πλήρη και κατανοητό, με περισσότερα από 250 παραδείγματα, θέματα που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται διακρατικά.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στην εποχή μας οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το παρών σύγγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και λύσεις σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, φοροτεχνικούς, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση Κώδικα με τον νόμο 2859/2000, ΦΕΚ 248 τ.Α), με αντιστοίχηση στις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, που διέπουν τη φορολόγηση από πλευράς φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των υπηρεσιών που παρέχονται πέραν των συνόρων του τόπου εγκατάστασης του παρέχοντος, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερμηνεία βασίζεται σε ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επεξηγηματικές σημειώσεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες που συμφωνούνται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής Επιτροπής ΦΠΑ.

Χαρακτηριστικά

Εκδότης Σολδάτος
Έτος έκδοσης 2020