Εικόνα από Βεβαίωση Και Είσπραξη Των Φορολογικών Εσόδων

Βεβαίωση Και Είσπραξη Των Φορολογικών Εσόδων

ISBN: 9789606225987
Το βιβλίο Βεβαίωση και Είσπραξη των φορολογικών εσόδων - Η διαδικασία κατά ΚΕΔΕ, ΚΦΔ, ΑΚ & ΚΠολΔ παρουσιάζει ευσύνοπτα τα βασικά διοικητικά μέσα για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων με σκοπό αυτά να γίνουν κατανοητά στον αναγνώστη (δικηγόρο, λογιστή, στέλεχος της δημόσιας και φορολογικής διοίκησης) που ακόμα και χωρίς να έχει ειδικές νομικές γνώσεις, δύναται να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του ή προς όφελος της έγκαιρης εισπρακτικής διαδικασίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η σειρά παρουσίασης των διοικητικών μέσων για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων ακολουθεί την πρακτική βεβαίωσης και είσπραξης φορολογικών εσόδων που εφαρμόζεται από τη φορολογική διοίκηση. Ως προς το περιεχόμενο, η συγγραφή επικεντρώνεται στις εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεις του ΚΕΔΕ που εφαρμόζονται για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, ενώ συμπληρωματική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ. Μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τον οποίο θεσπίστηκε ένα σύστημα κανόνων που σκοπό έχει τη ρύθμιση των διαφορετικών σταδίων της φορολογικής διαδικασίας, η είσπραξη των φορολογικών εσόδων διενεργείται- κατ΄αρχήν - σύμφωνα με αυτόν. Το νέο νομοθέτημα διατήρησε σε ισχύ τον ΚΕΔΕ εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική είσπραξη Η προστασία του οφειλέτη ενισχύθηκε, παράλληλα, με την υποχρεωτική κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής υπερημερίας πριν από την επιβολή των μέτρων είσπραξης και την εκλογίκευση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου στα πέντε έτη.Ειδικότερα, αναλύονται τα εξής θέματα: νόμιμος τίτλος, επίδοση πράξεων προσδιορισμού του φόρου, ληξιπρόθεσμη οφειλή, συμψηφισμοί - διαγραφές - επιστροφές, η ευθύνη λόγω του κληρονομικού δικαίου, ζητήματα αστικής ευθύνης του Δημοσίου, η ευθύνη μετόχων - εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών, θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, η προπτωχευτική διαδικασία, τα όργανα - αρχές επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, η διοικητική δικαστική προσφυγή, η ενδικοφανής προσφυγή και λοιπά ένδικα βοηθήματα και η προσωρινή δικαστική προστασία. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου κρίθηκε χρήσιμη η παράθεση διαγραμμάτων απεικόνισης της σχετικής διαδικασίας. Στο τέλος του βιβλίου, επίσης, ο αναγνώστης μπορεί να βρει όλες τις βασικές σχετικές εγκυκλίους της διοίκησης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606225987
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 224