Εικόνα από Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων

Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Αληφαντής Γεώργιος
ISBN: 9786185198145
Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, και σύμβουλος στο δικηγορικό γραφείο POTAMITISVEKRIS, στις 450 σελίδες της εργασίας του «Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διπλογραφία , στη νέα 6 η έκδοση έτους 2017, παραθέτει τα παρακάτω αναφερόμενα κεφάλαια, διορθωμένα με τις νέες λύσεις του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης ως προς το προσάρτημα, αλλά και την παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών με τις νέες διατάξεις του Ν. 4403/2016.Τα κεφαλαία τα οποία περιλαμβάνονται είναι τα εξής :α) Διάθεση κερδών ανώνυμης εταιρείας (προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσεως, λογιστική φόρου εισοδήματος, υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος).β) Φορολογία κερδών επιχειρήσεων με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), οι λογιστικές και φορολογικές ζημίες, η φορολογία μερισμάτων καθώς και η φορολογία των ενδοεταιρικών μερισμάτων.γ) Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων (υπόδειγμα).δ) Έκθεση διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστή ( υπόδειγμα).ε) Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και απαιτήσεων.στ) Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων.ζ) Μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185198145
Εκδότης Διπλογραφία
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 423