Εικόνα από Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων

Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων

ISBN: 9789603591139
Α΄ Έκδοση
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το Βιβλίο αυτό που αποτελείται από 18 κεφάλαια, γράφτηκε για διδακτικούς σκοπούς. Συνεπώς, απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς  φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες  και ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατανοήσουν πώς γίνεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί το έργο των διδασκόντων του συναφούς μαθήματος, προσφέροντάς τους έναν επιπλέον χρήσιμο οδηγό διδασκαλία.

Το συγκεκριμένο βιβλίο επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτουν συνεχώς οι φοιτητές για τον τρόπο που θα πρέπει να συγγράφουν μια εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος  της ανάλυσης  χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή σε άλλο συναφές επιστημονικό πεδίο και προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν μεθοδολογικά εργαλεία τns ανάλυσης καταστάσεων. Ειδική μνεία γίνεται στο κεφάλαιο 15.

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το Βιβλίο δεν συνιστά κάποιο επενδυτικό οδηγό για την αγορά μετοχών ή την αξιολόγηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα πραγματικών  επιχειρήσεων και  Βιομηχανιών που προσφέρει, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο στην υποστήριξη του έργου των φοιτητών και στη διευκόλυνση της κατανόησης  τns ύλης του μαθήματος.

Στην αρχή των κεφαλαίων, προσδιορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν,  καθώs  και οι προαπαιτούμενες  γνώσεις  για την κατανόηση του κάθε κεφαλαίου. Επίσης, στο τέλος των κεφαλαίων υπάρχει σύνοψη και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.  Επιπλέον, στο τέλος  του βιβλίου, και ειδικότερα στο κεφάλαιο 18, προσφέρονται  ερωτήσεις με τις απαντήσει τους,  όπως και λυμένες  και άλυτες  ασκήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος  τns  ύλης επικεντρώνεται στα μεθοδολογικά εργαλεία  τns  ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  δίνοντας έμφαση στους  αριθμοδείκτες.  Επίσηs, καλύπτονται ειδικά θέματα όπως η ανάλυση τραπεζικών ιδρυμάτων και οι  ενδοεταιρικές τιμές μεταβίβασης.

Εύχομαι το Βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα σε φοιτητές και διδάσκοντες.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603591139
Εκδότης Μπένου
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 528