Εικόνα από Ανάλυση Ισολογισμών & Δείκτες

Ανάλυση Ισολογισμών & Δείκτες

ISBN: 9789609781190
Ανάλυση Ισολογισμών & Δείκτες, Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων & Κέρδη, Έλεγχος του Κόστους & Αποκλίσεις, Ταμειακή Ρευστότητα Επιχειρήσεων, Παραδείγματα & Εφαρμογές στην Πράξη Οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία εγκυμονούν κινδύνους και προκαλούν καθημερινά δυσάρεστες εκπλήξεις σε μικρές και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όταν αυτές είναι λογιστικά και κοστολογικά ανοργάνωτες.......
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία εγκυμονούν κινδύνους και προκαλούν καθημερινά δυσάρεστες εκπλήξεις σε μικρές και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όταν αυτές είναι λογιστικά και κοστολογικά ανοργάνωτες. Η λογιστική και η κοστολόγηση, ως εφηρμοσμένες επιστήμες που απεικονίζουν με ακρίβεια όλες τις οικονομικές πράξεις και την οικονομική κατάσταση των επι­χειρήσεων, δεν μπορούσαν να παραμείνουν στα περιορισμένα πλαίσια της απλής απαρίθμησης αριθμών. Έπρεπε δηλαδή να εκσυγχρονιστούν για να μπορέσουν έτσι να παρακολουθήσουν τους ασύλληπτους οικονομικούς χειρισμούς των σημερινών επιχειρήσεων, οι οποίες, κάτω από τον διεθνή οξύ ανταγωνισμό, είναι υποχρεωμένες να αναπροσαρμόζονται προκειμένου να επιβιώσουν. Έπρεπε ακόμα να βρουν συ­στήματα κοστολόγησης απλά, αλλά ακριβή στους υπολογισμούς, που θα δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες σ' αυτούς που θα διευθύνουν κάθε φορά τις επιχειρήσεις, για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Οι συγγραφείς, που τους διακρίνει η άρτια επιστημονική κατάρτιση, καθώς και ηδιδακτική και πρακτική πείρα τους, πραγματεύονται με μεγάλη επιμέλεια απλά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την κοστολόγηση, τη λογιστική, τον έλεγχο του κόστους και με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό θα καλύψει με επιτυχία ένα μεγάλο κενό και ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους κοστολόγους, λογιστές, οργανωτές επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, εφοριακούς, δικαστικούς, δικηγόρους, σπουδαστές κλπ.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609781190
Εκδότης Καραγιάννης
Έτος έκδοσης 2017