Εικόνα από Λογιστική και οικονομική των επιχειρήσεων

Λογιστική και οικονομική των επιχειρήσεων

ISBN: 9789603591351
Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές στις Επιστημονικές ενότητες της Λογιστικής και της Οικονομικής των επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. Ο εκπαιδευτικός στόχος του παρόντος συγγράμματος δεν αντιδιαστέλλεται σε θεωρητικό επίπεδο με τον τεχνικό του χαρακτήρα, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών του αντικειμένων....
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές στις Επιστημονικές ενότητες της Λογιστικής και της Οικονομικής των επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στη σημασία του εσωτερικού ελέγχου. Ο εκπαιδευτικός στόχος του παρόντος συγγράμματος δεν αντιδιαστέλλεται σε θεωρητικό επίπεδο με τον τεχνικό του χαρακτήρα, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών του αντικειμένων.

Στην παρούσα έκδοση έχουν διορθωθεί κείμενα και τύποι μιας προηγούμενης έκδοσης ενώ έχουν προστεθεί νέα κεφάλαια και θεματικές ενότητες ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των συγγραφέων του.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης για τους φοιτητές των οικονομικών σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Οι θεματικές ενότητες είναι τρείς. Η πρώτη αποτελείται από θέματα της οι-κονομικής των επιχειρήσεων, η δεύτερη παρουσιάζει ένα εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών ως εργαλείο οργάνωσης και ελέγχου των επιχειρήσεων (το οποίο συνδέεται με τη Λογιστική και μέσω ασκήσεων) και στην τρίτη ενότητα αναλύεται η επιστήμη της Λογιστικής.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603591351
Εκδότης Μπένου
Έτος έκδοσης 2017
Εξώφυλλο Μαλακό
Σελίδες 848